राष्ट्रीय लोकअदालतीचे तारखांमध्ये बदल ;२७ जुलै व २८ सप्टेंबरला होणार

नांदेड (जिमाका) :- राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली व महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आदेशाप्रमाणे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन 5 मे व 14 सप्टेंबर 2024 रोजी करण्यात आले होते. मात्र निवडणूक व इतर कारणास्तव या राष्ट्रीय लोकअदालत तहकूब करण्यात आल्या आहेत.

5 मे 2024 रोजी होणारी राष्ट्रीय लोकअदालत 27 जुलै 2024 रोजी तर 14 सप्टेंबर 2024 रोजीची लोक अदालत 28 सप्टेंबर 2024 रोजी होणार आहे. राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या तारखेत झालेल्या बदलाची नोंद सर्व संबंधितानी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांनी केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *