नांदेड

बातमीमुळे पितळ उघडे पडले कि माहितीच्या पृष्ठभागाची राख झाली

नांदेड,(प्रतिनिधी)- तुझं पितळ उघड पडल आणि तुझ्या पृष्ठभागाला झोबल.बातमी लिहिणे आणि ती पण सत्य हा आमचा धर्म आहे.आमच्या विरुद्ध व्हाट्स अप स्टेट्स लिहून तू आपली गार करूनघेत आहेत.तरीही काही हरकत नाही.तुझी पोट आणि .. दुखी बंद करण्यासाठी आम्ही तयारच आहोत.श्राद्ध पक्ष अजून संपलेला नाही. तुझे श्राद्ध घालणारच असा विडा आम्ही घेतलेला आहेच.ज्याला तिरंग्याची शान नाही अश्या देशद्रोह्यांच्या सोबत आदेश करवून घेतोस काय ? त्याचा हिशोब सुद्धा होणारच आहे.आपल्या स्टेटस मध्ये स्वतःच्या गुरूचा उल्लेख करून तू याजूद आणि तो माजुद हे आता स्पष्ट झाले आहे.दोघांनी आपल्या बापावर शंका घेतली म्हणूनच ते आजही भिंतीच्या मंगेश आहेत.
                          मागे दिलेले औषध तुला पुरले नाही वाटते.आज पुन्हा नवीन डोस घे.ज्या दलालांची तू अर्ज दिला त्यावरील तुझी समिती बोगस आहेच कि रे. तसे लिहिले तर तुख्या पृष्ठभागाची राख झाली आहे ना.पोलीस अधीक्षक कार्यालयासोमरील पाणपोईवे तोंड घुवून पाणी पिणारी औलाद तू राज्यभर अर्जांचा ‘धंदा’ उभारून भाड तू खाल्लीस.तुझ्या गुरूने तर ट्रक चालकांची भाड खाल्ली.तुझ्या गुरूला विचार माझ्या पायावर किती वेळेस डोके ठेवले आहे.यावरून भाड खाऊ गुरूचा चेला तू पण भाड खाऊच निघणार यात काय शंका आहे.तुख्या तो गुरु आहे म्हणजे आज तू याजुद आणि तू माजुद आहेस हे फिक्स झाले. याजुद आणि माजुद यांनी आपल्या बापावर शंका घेतली म्हणूनच भिंत चाटून चाटून जगत आहेत.आता तुला आणि तुझ्या गुरुवार सुद्धा ती वेळ आलेलीच आहे.माझे टक्कल लिहतोस काय तुझ्या गुरुचे टक्कल पाहिलेस काय त्याला चाटत जा म्हणजे आणि काही आत पण घेत जा. तुझ्या गुरूला विचार काय काय खाल्ले आहे माझ्याकडे ते अजून हवे आहे तर मी पण देण्यासाठी तयारच आहे.भाड खाण्याचे कारखाने तर तू ठेवून घेतले आहेत ना कि रे. जातीय दंगलीतील गुन्हेगार तू मी उजळ आहे असे दाखवतोस.पुण्यात आपल्या मालकीची गाडी परस्पर विक्री करून पळून नांदेडला आला होतास की,ते पुन्हा एकदा लिहावे काय?
                             हिंगोलीच्या कोणाचे नाव घेतलेस तू भडव्या तो  माझा वाघ असेलतर तुला फाडून टाकीन आणि तुझा कुत्रा असेल तर मी त्याला फाडून टाकीन.तुझा कुत्रा आहे की माझा वाघ हे तर एकदा निश्चित होऊ दे भडव्या.हिंगोलीत गेलेले जे कोणी आहेत तुझे कुत्रे त्यांना विचार एकदा माझे नाव घेण्याची त्यांची औकात आहे काय? ते तुझ्यासाठी आपली वाट लावूनघेणार काय विचार एकदा त्यांना.सिगरेटचा विषय आणलाच माज्या शब्दांनीच तुझी जळाली आहे.सिगारेट लागली तर आग आग होते त्यामुळे. झाल्याचा विषय लिहिलंस तू कोण कोणाचे खाते आहे.आता हे मी समाजासमोर आणलेच आहे.तुझ्या पृष्ठभागावर मलम लावूनघे तुझ्या त्या माजुद गुरु कडून पाहूया त्याच्या ..डीत  किती दम आहे तो. तुझा गुरु माजुद आहे म्हणूनच त्याने याजूद सारखी औलाद पैदा केली. पमचरची औलाद तुझा शेवट आलेलाच आहे. तो मीच करणार आहे.जावई शब्दाचा उल्लेख केलास तू.मी मागेच संगितले होते ना अजून सुद्धा संकरित वाण पैदा करण्याची ताकत आहे माझी पाठवून दे.एकदा इतिहासच घडवतो.
                        तुझी ..वायला सुरु केली तेव्हा पासून किती जण आनंद व्यक्त करीत आहेत.ते शोध भडव्या आणि स्वतः मध्ये बदल कर नाही तर तुहे आता काही खरे नाही.हे नक्कीच.ज्या दलालासाठी तू अर्ज दिला आहेस त्यांची किती भाड खाल्लीस तू हे सुद्धा उघड होणारच आहे.ते तर आपला व्यवसाय करीत आहेत.करणारच आहेत,तुझ्या अर्जाने त्यांचे ..ट सुद्धा वाकड होणार नाही.
Kanthak Suryatal
Chief Editor | VastavNEWSlive.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.