नांदेड

ज्या बापाने तुला पोलीस अधिक्षक कार्यालयात प्रवेश मिळून दिला त्या बद्दल बोलणारी मातृगामी औलाद 

नांदेड(प्रतिनिधी)-बारदान्याची फारी लावून जगलेल्या तुझ्या जीवनाचा श्राध्द घालण्यासाठी आता श्राध्दपक्ष सुरूच होत आहे. ज्या बापाने तुला एस.पी.ऑफीस दाखवले त्याबद्दल बोलणारा मातृगामी तु लक्षात ठेव माझ्याकडे शेकडो लेकरे आहेत. वेगवेगळ्या साईजची, वेगवेगळ्या रंगाची आणि वेगवेगळ्या उंचीची आहेत. यापैकी तुला जे आवडेल तोच लेकरू लावला जाईल. माझ्या लेकरांनी तिचा जीव भरला नाही तर माझा दम दाखवतो तिला.
सामाजिक संकेतस्थळांवरून घाणेरड्या कॉमेंटस करून स्वतःला लई भारी समजणार्‌या डुकराची औलाद तु आपल्या बापाचे नाव घेतांना विसरलास याच बापाने तुला एस.पी.ऑफीसमध्ये प्रवेश मिळवून दिला होता. लोकांचे   कापायला सुरू केल्यानंतर तुला नालीत फेकून दिले होते. नालीत पडलेला किडा तु फारीच्या घरातून बाहेर आल्यावर मस्तीला आलास पंम्चरची औलाद तु. एकदा आम्ही अत्यंत सुसंस्कृतपणाने तुझ्याविरुध्द तक्रार देवून गुन्हा दाखल केला. त्यात तीन वर्षाची शिक्षा असल्याने तुला बेल मिळणारच   मात्र खटला नाही संपत. वकीलांच्या नावाने लिहिलेले कॉमेंटस तु स्वतः आपल्या …. मध्ये तोंड घालून बघ तु की वकील बदललेस. तुझा खरा बाप तर तो संपादकच आहे. मी तुझा आजोबा आहे. तरी पण माझ्या सोन्यातला दम पाहायचा असेल तर पाठवच तुझ्याकडच्या कोणी. ९ महिन्यात संकरीत वाण पैदा केले नाही तर बघ. मग मला बोल. आपल्या बापाचे नाव घेत नाहीत म्हणून त्या याजूद-माजूद दोघांना एक भिंत चाटावी लागते. तरी पण ती भिंत काही संपत नाही. त्या याजूद-माजूदमधला तु कोणता आहेस हे पाहा. लोकांच्या ….चाटून मोठी झालेली औलाद तु अनेकांना त्रास देवून जीवंत राहतोस. कुठे तरी त्यांच्या श्रापांचे फळ समोर येणारच. काय माहित? आमच्या पायाखाली तुला रसातळाला पाठविण्याची सोय बहुदा त्या विधात्याने केलेली असेल. आता ही सुरूवात झाली आहे. याचा अंत सुध्दा तुला दाखविला जाईल. अंडाड कितीही मोठे झाले तरीपण ते शमन्याच्याखालीच राहतात. याची आठवण ठेव. कधी विसरलास तर त्याचा परिणाम सुरू झालेला आहे. तु तयार केलेल्या लंकेला आम्ही आग लावलेली आहे. आता तिची राख रांगोळी झाल्यास शिवाय राहणारच नाही.
Kanthak Suryatal
Chief Editor | VastavNEWSlive.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.