महाराष्ट्र

खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार

नांदेड(प्रतिनिधी)-आर्थिक परिस्थितीमुळे खुल्या प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थी व विद्यार्थींनींना परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी अडचण येत होती. त्यासाठी राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ही सोय केली आहे. आता या पुढे अशा विद्याथ्यार्र्ंना शिष्यवृत्ती सोय महाराष्ट्र शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. या शासन निर्णयावर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे कक्ष अधिकारी नितीन घिरटकर यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे.
अनेक पाल्यांना आपल्या आर्थिक अडचणीमुळे परदेशात शिक्षण घेणे हा अवघड विषय आहे. शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून या परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यृवत्ती योजना लागू करण्यात आली. पण पुढील दोन वर्षात कोविड-19 च्या प्रभावामुळे ही योजना राबविण्यात आली नाही. आता कांही सुधारणांसह शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजुर करणे या योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थ्यांची व त्यांच्या पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लक्ष रुपये करण्यात आली आहे. अशा विद्यार्थ्यांनी सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात परदेशी विद्यापीठामध्ये अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ही योजना सन 2021-22 या वर्षाकरीता मान्य झाली आहे. त्यांचे पहिले वर्ष वगळता पुढील अभ्यासक्रमासाठी ही शिष्यवृत्ती त्यांना देय ठरेल.
योजनेकरीता विहित करण्यात आलेल्या अटींच्या आधीन राहुन 20 प्रवेश संख्या शैक्षणिक वर्ष 2021-22 करीता संचालक तंत्र शिक्षण यांच्या मार्फत राबविण्यात यावी असे आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने आपला हा शासन निर्णय संकेतांक क्रमांक 202109071100192808 प्रमाणे शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला आहे.

Kanthak Suryatal
Chief Editor | VastavNEWSlive.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.